КОНКУРС ЗА УПИС НА МЕЂУРЕЛИГИЈСКИ СТУДИЈ И ИЗГРАДЊА МИРА 2021/2022.

KONKURS MEĐURELIGIJSKI STUDIJI I IZGRADNJA MIRA 2021_22 (5) 

  

КОНКУРС ЗА „МЕЂУРЕЛИГИЈСКЕ СТУДИЈЕ И ИЗГРАДЊА МИРА“ 2021-22

 

Конкурс за упис на мастер студије „Међурелигијске студије и изградња мира“ у школској 2021/2022 години

 

Католички богословнии факултет Универзитета у Сарајеву,

Факултет исламских наука Универзитета у Сарајеву и

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки ”у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву

 

Расписују

Конкурс за упис на мастер студије „Међурелигијске студије и изградња мира“ у школској 2021/2022. 

 

Мастер програм траје годину дана, а по успјешном завршетку стиче се академско / стручно звањ мастер међурелигијских студија и изградње мира. 

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора стећи током студија је 60. Предмети су једносеместрални. Обавезе похађања студената укључују највише 30 сати предавања и вјежби седмично. 

 

Интердисциплинарни карактер другог циклуса студија састоји се у чињеници да је заједнички мастер студиј организован у научним областима теологије и изградње мира. Апликативни карактер мастер студија обезбеђен је на начин да се теолошка призма употпуни увођењем академског поља изградње мира у међувјерски друштвени контекст. 

 

Општи услови за упис на заједнички мастер програм Међурелигијске студије и изградња мира

 

Право на упис на мастер програм имају кандидати који су завршили одговарајући први циклус студија оцијењених са најмање 240 ЕСПБ бодова, као и дипломирани кандидати који су завршили -Болоњски програми (4 године). Право на упис стичу и студенти који су завршили петогодишње интегрисане студије (I и II циклус) на Католичком богословном факултету са 300 ЕЦТС бодова. 

 

Факултети осигуравају равноправност свих пријављених и разврставају и бирају кандидате за упис на основу следећих критеријума:

 

-успјех у претходном образовању,

 

-врста завршеног образовања,

 

-успјех на класификационом или другом испиту,

 

-интервју,

 

-специјална знања, вjештине или способности. 

 

Страни држављани уписују се на студије под истим условима као и држављани БиХ, али се, у складу с одлуком надлежног државног органа или високошколских установа, од њих може захтијевати да плате дио или пуну цијену студија. 

 

Исходи учења

 

По успешном завршетку мастер програма Међурелигијске студије и изградња мира, студенти ће стећи следеће компетенције:

 

-Познавање и разумијевање православних, римокатоличких и исламских основних текстова, догме и друштвено учење и њихова примjена у међурелигијском дијалогу и сарадњи и разумијевање природе мира у учењима хришћанства и ислама; 

 

-способност размишљања о сопственим мотивима за изградњу мира и стеченим навикама промишљених практичара; 

 

-увид у одређене аспекте теолошких учења и њихове мировне димензије; 

 

-детаљно познавање и разумијевање теоријских концепата везаних за теорију и анализу сукоба, стратешку изградњу мира и способност одговора на њих; 

 

-вјештине дијалога, посредовања и посредовања у индивидуалним и групним сукобима; 

 

-вјештине лијечења трауме и помирења; 

 

-способност комбиновања знања стечених из различитих сродних области ради успешног рјешавања сложених проблема; 

 

-способност да се промишљено ангажује, користи религију и повјерење. 

 

Цијена студија и могућности стипендирања

 

Цијена студија је 3.200, 00 КМ. За најуспешније кандидате биће обезбијеђене стипендије. 

 

Одлука о додели стипендије за програм засниваће се на следећим критеријумима:

 

-Висока академска постигнућа, која су доказана академским преписом и писмом препоруке професора (детаљи ће бити наведени у позиву за пријаву); 

 

-финансијске потребе, што се доказује достављеним финансијским подацима (детаљи ће бити наведени у позиву за подношење пријава); 

 

-препознати допринос међурелигијском дијалогу и изградњи мира; 

 

-додатни критеријуми које је утврдило Заједничко вијеће (нпр. претходно стечена академска диплома из одређене области). 

 

Доступност

 

-Стипендије програма условљене су Фондом за стипендије и биће додијељене студентима ради олакшавања студија; 

 

-Стипендије до 50% биће додијељене за студијски програм

 

-све кандидате ће интервјуисати Комисија за пријем студената; 

 

Организација студија

 

Настава се обично организује поподне послије 16.00 часова и викендом у складу са могућностима факултета, са циљем отварања мастер студија радном дијелу популације. 

 

Упис студената

 

Планира се упис до 35 кандидата:

 

-15 на редовне студије чије трошкове сносе студенти; 

 

-15 ванредних студија и

 

-5 страних држављана. 

 

Документи потребни за упис:

 

-Захтјев за упис (у пријави наведите који факултет је уписан као матични факултет: Факултет исламских наука, Католички богословни факултет или Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча)

 

-Диплома и додатак дипломи ( за студенте који су завршили болоњске студије) на претходно завршеним студијама у Босни и Херцеговини, односно признату диплому за кандидате који нису завршили претходне студије у Босни и Херцеговини (Напомена: Студенти који су завршили први циклус студија у БиХ могу доставити потврду о завршеним студијама до издавања дипломе и додатка дипломи ако је промоција и диплома завршена након истека рока за подношење пријава за упис на овај конкурс. Студенти који су претходно стекли високо образовање изван БиХ, а чија су документа у поступку признавања, могу доставити потврду као доказ да је признавање у току),

 

-Оригинална диплома о завршеном првом циклусу студија; 

 

-родни лист; 

 

-уверење о држављанству; 

 

-пријава пребивалишта (ЦИПС); 

 

-копија личне карте; 

 

-двије фотографије (6цм х 4цм). 

 

Заједничко студирање је организовано по принципу да подносилац пријаве бира факултет који је одговоран за вођење евиденције студија, завршних предмета, мастер рада и оцијена. Сви студенти ће заједно похађати исте предмете. 

 

Кандидати се неће пријављивати путем интернета, већ се документа морају доставити лично или послати препорученом поштом на једну од сљедећих адреса:

 

Католички богословни факултет у Сарајеву, Јосипа Стадлера 5, 71 000 Сарајево, са назнаком „За конкурс за мастер студије  Међурелигијске  студије и изградња мира“ (Кандидат у пријави треба навести који факултет бира за матични факултет)

 

Факултет исламских наука у Сарајеву, Ћемерлина 54, 71 000 Сарајево, са назнаком „За конкурс за мастер студије Међурелигијске студије и изградња мира”(Кандидат у пријави треба навести који факултет бира за матични факултет)  

 

Православни   богословски   факултет „Свети  Василије  Острошки“ УИС, 9.  маја бр. 6,

73 301 Фоча са назнаком „За конкурс за мастер студије Међурелигијске студије и изградња мира“ (Кандидат у пријави треба навести који факултет бира за матични факултет)

 

Пријаве за упис могу се поднијети од 10.09.2021. год. до 08.10.2021. год. 

 

О свим информацијама и поступку кандидати ће бити обавијештени након пријема документације и уписа путем електронске поште, што би требало бити назначено у пријави за упис. 

 

Кандидати који ће бити примљени, за упис у прву годину студија, поред већ поднијетих докумената, достављају:

 

-уписни, семестрални лист и образац ШВ (преузети на факултету), 

 

-студентска књижица-индекс и

 

-подаци о здравственом стању – љекарско увјерење (за студенте који се уписују на један од факултета Универзитета у Сарајеву издаје Завод за здравствену заштиту студената Универзитета у Сарајеву)

За све детаље у вези са уписом можете се обратити е-маил адресу:

 

-masterstudij.msim@gmail.com; +387 33 251 049 i +387 33 533 516

 

Leave a comment

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed