КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈ МЕЂУРЕЛИГИЈСКЕ СТУДИЈЕ И ИЗГРАДЊА МИРА У АКАДЕМСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Kатолички богословски факултет Универзитета у Сарајеву,
Факултет исламских наука Универзитета у Сарајеву и
Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи, Универзитет у Источном Сарајеву

расписује
Конкурс за упис на мастер студиј Међурелигијске студије и изградња мира у академској 2022/2023.

Мастер програм траје годину дана, а успјешним завршетком стиче се академски/стручни назив Мастер међурелигијских студија и изградње мира- 300 ECTS.
Укупан број ЕCTS бодова који студент мора да стекне током студија је 60. Предмети су једносеместрални. Обавезе студената у вези са похађањем наставе обухватају највише 30 сати предавања и вjежби седмично.
Интердисциплинарни карактер другог циклуса студија састоји се у томе што се заједнички мастер студиј организује из научних области теологије и изградње мира. Примjењени карактер мастер студија обезбеђен је на начин да се теолошка призма употпуни увођењем академског поља изградње мира у међурелигијски друштвени контекст.

Општи услови за пријем на заједнички мастер програм Међурелигијске студије и изградња мира

Право уписа на мастер студије имају кандидати који су завршили одговарајући први циклус студија, који се вреднује са најмање 240 ЕСTS студијских бодова, као и дипломирани кандидати који су студије завршили по предболоњским наставним плановима и програмoм (4 године). Право уписа стичу и студенти који су завршили петогодишњи интегрисани студиј (I и II циклус) на Католичком богословском факултету од 300 ЕСTS бодова.
Факултети обезбеђују равноправност свих кандидата и разврставају се и бирају кандидате за пријем на основу следећих критеријума:
• успех у претходном образовању,
• врста завршеног образовања,
• успјех на класификационом или другом испиту,
• интервју,
• посебна знања, вјештине или способности.
Страни држављани уписују студије под истим условима као и држављани БиХ, али, у складу са одлуком надлежног државног органа или високошколских установа, може се тражити да плате дио или пуну цијену студија.

Исходи учења

Након успјешног завршетка мастер програма Међурелигијске студије и изградња мира, студенти ће стећи следеће компетенције:
• Познавање и разумјевање православних, римокатоличких и исламских фундаменталних текстова, догма и социјално учење и њихова примјена у оквиру међурелигијског дијалога и сарадње и разумјевања природе мира у учењу хришћанства и ислама;
• Способност промишљања сопствених мотива за изградњу мира и стечених навика промишљених практичара;
• Увид у поједине аспекте теолошких учења и њихове миротворне димензије;
• Детаљно познавање и разумјевање теоријских концепата који се односе на теорију и анализу сукоба, стратешку изградњу мира и способност да се на њих одговори;
• Вјештине дијалога, посредовања и посредовања у индивидуалним и групним сукобима;
• Вјештине лијечења трауме и помирења;
• Способност повезивања знања стечених из различитих сродних области у циљу успјешног рјешавања сложених проблема;
• Способност промишљеног ангажовања, коришћења религије и повјерења.

Цијена студија и могућности стипендирања

Цијена студија је 3.200,00 КМ. За најуспешније кандидате биће обезбеђене стипендије.
1. Одлука о добијању стипендије за програм биће заснована на следећим критеријумима:
• Висока академска постигнућа која се доказују академским записом и писмом препоруке професора (детаљи ће бити наведени у позиву за пријаву,
• Финансијска потреба, се доказује достављеним финансијским подацима (детаљи ће бити наведени у позиву за пријаву),
• Препознати допринос међурелигијском дијалогу и изградњи мира,
• Додатни критеријум које утврђује Заједничко вјеће (нпр. претходно стечено академско звање у одређеној области).
2. Доступност
• Програмске стипендије су условљене Фондом за стипендије и биће доступне студентима ради лакшег студирања,
• Биће доступне стипендије до 50% за студијски програм,
• Сви кандидати ће обавити интервју са комисијом за пријем студената.

Организација студија

Настава се по правилу организује у поподневним часовима после 16.00 часова и викендом у складу са могућностима факултета, са циљем отварања мастер студија за радни дио становништва.

Упис студената

Планиран је упис до 23 кандидата:

• 10 на редовне студије, чије трошкове сносе студенти,
• 10 ванредних студија и
• 3 страна држављана.

Документи потребни за упис

– Пријава за упис (у пријави навести који факултет уписујете као матични факултет: Факултет исламских наука, Католички богословски факултет или Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча),-
– Диплома и додатак дипломи (за студенте који су завршили болоњске студије) о претходно завршеним студијама у Босни и Херцеговини, односно признату диплому за кандидате који нису завршили претходне студије у Босни и Херцеговини (Напомена: студенти који су завршили први циклус студија у Босни и Херцеговини могу доставити увјерење о завршеним студијама до издавања дипломе и додатка дипломи, ако је унапређење и диплома додијељена након истека рока за подношење пријава за упис под ово такмичење. Студенти који су претходно стекли високо образовање ван БиХ, а чија су документа у поступку признавања, могу доставити увјерење као доказ да је признавање у току)
– Оригинал дипломе о завршеном првом циклусу студија;
– Извод из матичне књиге рођених;
– Уверење о држављанству;
– Копија личне карте/пасоша (страни држављани),
– Двије фотографије (6 цм x 4 цм).

Заједнички студиј је организован по принципу да кандидат бира факултет који је одговоран за вођење евиденције студија, завршних предмета, магистарског рада и оцена. Сви студенти ће заједно похађати исте курсеве.
Пријава кандидата се неће вршити путем интернета, већ се документа достављају лично или се достављају препорученом поштом на једну од следећих адреса:
Католички богословни факултет у Сарајеву, Јосипа Штадлера 5, 71 000 Сарајево, са назнаком „За конкурс за магистарске студије Међурелигијске студије и изградња мира“ (Кандидат у пријави треба да назначи који факултет бира као матичну школу),
Факултет исламских наука у Сарајеву, Ћемерлина 54, 71 000 Сарајево, са назнаком „За Конкурс за мастер степен Међурелигијске студије и изградња мира“ (Кандидат у пријави треба да назначи који факултет бира као матични) Православни богословски факултет „Св. Василије Острошки“ 9. маја бр.6. 73 300 Фоча са назнаком „За Конкурс за мастер студије међурелигијских студија и изградње мира“ (Кандидат у пријави треба да назначи који факултет бира као матични факултет).
Захтјеви за упис се могу подносити од 29. августа 2022. године до 30. септембра 2022. године.
О свим информацијама и поступку кандидати ће бити обавјештени након пријема документације и регистрације путем е-маила, који треба да назначе у пријави за регистрацију. За упис у прву годину студија кандидати који се примају, поред већ поднетих докумената, подносе:
– уписни семестрални лист и ШВ-образац (преузет на факултету),
– образац за пријаву и индекс и
– податке о здравственом стању-љекарско увјерење (за студенте који се уписују на један од факултета Универзитета у Сарајеву. За све детаље у вези уписа можете се обратити на е-маил адресу:

masterstudij.msim©gmail.com + 387 33 251 049; +387 33 533 516

 

Leave a comment

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed