Протојереј-ставрофор др Дарко Ђого декан ПБФа / ЗВАНИЧНО ОБЈАШЊЕЊЕ

С обзиром да се велики број садашњих и бивших студената нашег Православног богословског факултета обратио Управи са неколико типских питања, налазимо за сходно да дамо сљедеће

bog6

ЗВАНИЧНО ОБЈАШЊЕЊЕ:

Од академске 2016/2017.г. на Православном богословском факултету постоје два у потпуности активна студијска програма која је могуће уписати: Православна теологија – општи смјер и Богословско-пастирски смјер (као наставак и унапрјеђење бившег практичног смјера).
Оба смјера трају осам семестара (четири године), носе исти број ЕСПБ бодова (240), дају иста академска права и подразумијевају исте обавезе, а завршна диплома оба смјера је на исти начин призната и врједнована. Послије окончања било ког од ова два смјера могуће је уписати једногодишњи мастер студиј (уколико су остали услови испуњени).
Једина разлика између њих јесте профил програма, знања и вјештина на које су ова два смјера упућена. Тзв „општи смјер“ даје детаљније познавање теолошких наука и помоћних теолошких дисциплина док је тзв. „практични смјер“ (богословско-пастирски) намјењен студнтима који желе да стекну практична знања и да непосредно послије завршетка школовања поднесу молбе за рукоположење у свештенички чин или за неку другу црквену службу. Програми ова два смјера се углавном разликују у обиму и заступљености појединих теолошких и практичних предмета, а мање у садржају.
Богословско-пастирски смјер могу уписати студенти који су окончали школовање на трогодишњем пастирском смјеру. Студенти који желе да окончају школовање по старом програму пастирског смјера (180 ЕСПБ) имју право да то у складу са законом и у законском року учине.

Протојереј-ставрофор др Дарко Ђогодекан ПБФа
Админ: Дејан Крстић

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed