НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ

 

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“  ФОЧА

 

 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ : БОГОСЛОВСКО-ПАСТИРСКИ

Богословско-пастирски програм на Православном богословском факултету „Свети Василије Острошки“ у Фочи Универзитета у Источном Сарајеву траје четири године, а његов успјешан завршетак доноси диплому са звањем дипломирани теолог.

укупан број ECTS бодова које студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су једносеместрални и двосеместрални.У току једне академске године студент остварује 60 ECTS бодова.

Богословско – пастирски студијски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Преузми документ: Богословско пастирски смијер

test1 (3)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ДРУГИ ЦИКЛУС ТЕОЛOГИЈА

Други циклус теологија на Православном богоссловском факултету „Свети Василије Острошки“ у Фочи Универзитета у Источном Сарајеву траје једну годину и његов успјешан завршетак доноси звање мастер теологије. Укупан број ECTS бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су једносеметрални и двосеместрални.

Мастер теологије оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама према вишим и темељнијим захтјевима у односу на основне академске студије.

Преузми документ: Елаборат Други циклус

 

Админ: Дејан Крстић

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed