К О Н К У Р С: Упис треће генерације студената Школе родне равноправности

 

Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и
Универзитет у Источном Сарајеву расписују

К О Н К У Р С
за упис треће генерације студената Школе родне равноправности

Гендер центар Владе Републике Српске и Универзитет у Источном Сарајеву, уз подршку Универзитета у Сарајеву, позивају заинтересоване студенте и студенткиње на упис у Школу родне равноправности.

Циљеви Школе су:
⦁ Образовање на подручју родне равноправности која је тијесно повезана са процесом придруживања Европској унији (родни аспект укључен је у све секторске политике ЕУ што тражи да се ова родна равноправност и њен интердисциплинарни садржај добро познају како би се одговорило захтјевима у процесу европских интеграција);
⦁ Упознавање са стандардима родне равноправности, садржаним у међународним документима које је Босна и Херцеговина ратификовала, како би они могли бити примијењени, како у законодавној дјелатности, тако и у практичном животу.
⦁ Увођење родне перспективе у програме високошколских установа, која ће као резултат имати повећање знања и родно осјетљивог приступа у свим областима и дисциплинама.
Трајање школе: укупно пет (5) радних дана, у периоду од 12. до 16.9.2016. године.
Мјесто одржавања: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 3, 71420 Пале
Садржај програма:
⦁ Род и друштво / Род и образовање / Родна димензија културног и умјетничког стваралаштва
⦁ Нормативно-правни и институционални оквир родне равноправности
⦁ Род и економија

Методе рада и сертификат:

Интерактивна настава и полагање улазног теста – општа знања о родној равноправности и завршног теста.

Након завршетка школе додјељује се исправа – сертификат Гендер центра Владе Републике Српске и Универзитета у Источном Сарајеву, којим се доказује да је кандидат/кандидаткиња успјешно завршио/ла Школу родне равноправности. Уз диплому (сертификат) у додатку се доставља и садржај програма који је у школи реализован.

Услови пријављивања:

За Школу родне равноправности могу се пријавити заинтересовани студенти и студенткиње свих циклуса студија факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Сарајеву. Могу се пријавити и друга заинтересована лица која имају мотивацију за похађање Школе, о чему ће одлучивати комисија за избор. Приликом избора кандидата/киња посебно ће се водити рачуна о одговарајућој заступљености факултета и равноправној полној заступљености (најмање 40 % мање заступљеног пола).

Заинтересовани/е треба да доставе попуњен пријавни образац (електронска верзија може се преузети на страници Гендер центра Владе Републике Српске и на сајтовима Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Сарајеву на доље наведеним линковима, или добити на захтјев електронском поштом). Уз пријавни образац, кандидати/киње треба да доставе потврду факултета о студирању и просјеку оцјена, не старију од 30 дана.

Студентима Универзитета у Источном Сарајеву који немају пребивалиште или боравиште на подручју Источног Сарајева биће обезбијеђен и плаћен смјештај у Палама, као и путни трошкови до и од Пала.

Студентима Универзитета у Сарајеву биће обезбијеђени трошкови превоза на релацији Сарајево-Пале-Сарајево, сваког дана одржавања Школе.

Рок за достављање пријаве је 15. јул 2016. године, на сљедећу адресу:

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву (за конкурс за Школу родне равноправности)
Алексе Шантића 3
71420 Пале
или
електронску адресу pravni@teol.net
У случају да се пријави већи број кандидата/киња који имају исти број бодова и/или испуњавају услове за похађање школе, комисија за избор полазника/ца сачиниће ранг листу на основу успјеха током студирања и података из пријавног обрасца.

Све информације (конкурс, програм школе и пријавни образац) могу се пронаћи:
⦁ На сајту Универзитета у Источном Сарајеву: ⦁ www.ues.rs.ba;
⦁ На сајту Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву: www.pravnifis.rs;
⦁ На сајту Универзитета у Сарајеву: ⦁ www.unsa.ba;
⦁ На сајтовима факултета Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Сарајеву;
⦁ На страници Гендер центра: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx.

konkurs ШРР 2016

Пријавни образац :   prijavni obrazac ШРР

 

Админ: Дејан Крстић

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed