К О Н К У Р С: Упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1045/16 од 05.05.2016. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години и Одлуке о измјенама одлуке о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е     с  е

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија

(први уписни рок) у академској 2016/2017. години на јавним високошколским установама

Број студената који се могу уписати у  прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима

Организациона јединица

Контакт информације

Студијски програм

I циклус

Буџет

Суфинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

АКАДЕМИЈА ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ ТРЕБИЊЕ

http://www.alutb.com/

89101 Требиње,

Степе Степановића бб

Тел:059/270-310,059/240–021

Ликовна умјетност

0

2

5

0

7

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

http://www.etf.unssa.rs.ba/

71126 Лукавица,

Источно Сарајево

Вука Караџића 30

Тел. и факс: 057/342–788

Аутоматика и електроника

18

12

3

0

68

Електроенергетика

9

12

3

0

Рачунарство и информатика

1

7

3

0

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

БРЧКО

http://www.efbrcko.rs.ba/

76100 Брчко

Студентска бр. 11

Тел: 049/ 234-890, 234-891

факс: 234-942

Економија

0

28

10

10

48

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

http://www.ekofis.org/

71420 Пале,

Алексе Шантића 3

Тел: 057/226-651, 226-187,

226-188, факс: 057/223-948

Економија

0

35

5

5

55

Туризам и хотелијерство

0

1

4

5

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

http://www.maf.ues.rs.ba

71126 Лукавица,

 Источно Сарајево

Вука Караџића 30

Тел: 057/ 340–847

Машинство

42

15

5

0

62

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА

 

http://www.unssa.rs.ba

73300 Фоча,

Студентска 5

Тел: 058/216-200, 210-420,

210-007, 220-470

Медицина

0

0

1

0

27

Стоматологија

0

0

4

0

Здравствена њега

0

10

5

0

Специјална едукација и рехабилитација

0

2

5

0

МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

http://www.muzickaakademija.net/

71126 Лукавица,

Источно Сарајево

Вука Караџића 30

Тел: 057/342-125

Вокално-инструментални

0

6

5

33

Музичко- педагошко- теоријски

0

17

5

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

http://www.pravnifis.com/rs.html

71420 Пале,

Алексе Шантића 3

Тел: 057/226-609, 227-138

Право

Пале (Предаја докумената и пријемни испит у Палама)

0

89

0

10

179

Бијељина (Предаја докумената и пријемни испит у Бијељини)

0

72

0

8

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

http://www.pof.unssa.rs.ba/

76300 Бијељина, Семберских ратара бб, Тел:055/250-122

Пољопривреда

Одјељење Бијељина

0

54

5

5

127

71126 Лукавица, Источно Сарајево, Вука Караџића 30, Тел: 057/ 342-701, 340–401

Одјељење Источно Сарајево

0

16

5

4

75440 Власеница,Светосавска бр.87

Тел:056/736-408

Шумарство

Предаја докумената и пријемни испит у Власеници

3

30

5

0

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА

http://www.pfb.unssa.rs.ba/

76300 Бијељина,

Семберских ратара бб

 Тел: 055/415-400

Разредна настава

0

49

0

13

175

Предшколско образовање

0

45

0

14

Техничко образовање и информатика

9

30

0

15

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ

http://www.stfdoboj.net

74000 Добој,

Војводе Мишића 52

Тел. 065/098-027,  053/205-901, 205-900

Саобраћај

0

108

5

15

128

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЗВОРНИК

http://www.tfzv.org/

75400 Зворник, Каракај 34a. Тел: 056/260–190, 261-072

Хемијско инжењерство и технологија

24

40

5

0

82

Биологија

0

11

2

0

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА ПАЛЕ

http://www.ffvis.rs.ba/

71420 Пале,

Стамбулчић 1

Тел: 057/223-861

Физичко васпитање

0

18

14

15

87

Спорт

0

25

5

10

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

http://fpmtrebinje.com/wp/

89101 Требиње,

Трг палих бораца 1

Тел: 059/220-080, 220-412

Индустријски менаџмент

6

10

2

0

31

Индустријско инжењерство за енергетику

0

10

3

0

ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА

http://www.fpe.unssa.rs.ba/

76300 Бијељина,

Семберских ратара бб

Тел: 055/415-200

Пословна економија

0

108

0

5

113

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА

http://www.bogoslovski.edu.ba/

Велечево бр. 156, 73300 Фоча

Тел. +387(0)58/220-060, 220-480

Општи смјер

0

3

0

29

89

Практични смјер

18

10

0

29

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ

 

http://www.ffuis.edu.ba/

71420 Пале,

Алексе Шантића 3                                                                             Тел: 057/227-410

 Факс: 057/223-479

Историја

0

18

3

3

402

Филозофија

9

20

3

3

Социологија

0

24

3

3

Новинарство

0

20

3

3

Педагогија

5

15

3

3

Српски језик и књижевност

5

20

3

3

Енглески језик и књижевност

0

12

3

3

Математика и физика

21

5

3

3

Математика и рачунарство

17

5

3

3

Психологија

0

15

3

3

Њемачки језик и књижевност

1

20

3

3

Руски и српски језик и књижевност

0

18

3

3

Географија

0

26

3

3

Кинески и енглески језик и књижевност

0

0

3

3

Политикологија и међународни односи

0

11

3

3

Општа књижевност и библиотекарство

0

19

3

3

УКУПНО:

188

1123

162

240

1713

 

Број студената који се могу уписати у  прву годину другог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима

Р.б

Факултет/академија

Студијски програм

Буџет

Суфин.

Страни држ.

Ванредни

Укупно

 

1.

 

Електротехнички факултет И. Ново Сарајево

Аутоматика и електроника

0

15

2

0

51

Електроенергетика

0

15

2

0

Рачунарство и информатика

0

15

2

0

2.

Економски факултет Брчко

Маркетинг и менаџмент

0

10

0

5

30

Финансијски и банкарски менаџмента

0

10

0

5

3.

Економски факултет Пале

Финансије

0

10

0

10

100

Пословно управљање

0

10

0

10

Макроекономија, реформе и бизнис

0

10

0

10

Квантитативна економија

0

10

0

10

Економски развој

0

10

0

10

4.

Машински факултет И. Ново Сарајево

Машинство

5

10

5

0

35

Одржива енергија и заштита животне средине у земљама Западнпг Балкана

5

5

5

0

5.

Правни факултет Пале

Право

Одјељење Пале

Јавно право

0

15

0

5

160

Грађанско право

0

30

0

10

Кривично право

0

15

0

5

Одјељење Бијељина

Јавно право

0

15

0

5

Грађанско право

0

30

0

10

Кривично право

0

15

0

5

6.

Пољопривредни факултет И. Ново Сарајево

Пољопривреда

0

20

0

10

30

7.

Технолошки факултет

Зворник

Хемијско инжењерство и технологија

10

5

2

0

17

 

8.

Факултет физичког васпитања и спорта Пале

Физичко васпитање

0

10

10

30

80

Спорт

0

5

5

20

 

9.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Индустријски менаџмент

1

7

2

0

10

10.

Музичка академија И. Ново  Сарајево

Вокално-инструментални

0

14

6

0

33

Музичко педагошко теоријски

0

12

1

0

11.

Факултет пословне економије Бијељина

Међународна економија

0

10

0

20

75

Финансије, банкарство и осигурање

0

10

0

20

Дигитална економија

0

10

0

5

12.

Саобраћајни факултет Добој

Саобраћај

0

30

0

20

50

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

Филозофски факултет И. Ново Сарајево

Историја

0

10

3

5

264

Филозофија

0

5

3

10

Социологија

0

7

3

0

Новинарство

0

10

3

10

Педагогија

0

15

3

0

Српски језик и књижевност

0

10

3

10

Руски и српски језик и књижевност

0

10

3

10

Општа књижевност и библиотекарство

0

10

3

10

Математика и физика

0

5

3

0

Математика и рачунарство

0

10

3

10

Разредна настава

0

10

3

10

Енглески језик и књижевност

0

10

3

5

Психологија

0

10

3

10

Географија

0

10

3

0

14.

Академија ликовних умјетности Требиње

Ликовна умјетност

0

8

4

0

12

15.

Педагошки факултет Бијељина

Разредна настава

0

60

0

30

150

Предшколско васпитање

0

30

0

30

16.

Православни Богословски факултет Фоча

Општи смјер

0

20

0

20

40

У К У П Н О

21

633

88

395

1.137

Све детаљније информације везано за упис, кандидати могу добити на факултетима/Академијама Универзитета у  Источном Сарајеву као и на WEB страницама факултета и Универзитета

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Други уписни рок организоваће организационе јединице високошколске установе према сљедећим терминима ЗА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА:

1)    пријављивање кандидата почиње 22.08.2016. а завршава 26.08.2016. године;

2)    полагање пријемног испита је 29.08.2016. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

3)    објављивање резултата конкурса је до 31.08.2016. године до 14,00 часова;

4)    упис примљених кандидата почиње 05.09.2016. године а завршава 09.09.2016. године.

Први уписни рок организоваће организационе јединице високошколске установе према сљедећим терминима ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА:

5)    пријављивање кандидата почиње 26.09.2016. а завршава 30.09.2016. године;

6)    полагање пријемног испита је 03.10.2016. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;

7)    објављивање резултата конкурса је до 05.10.2016. године до 14,00 часова;

8)    упис примљених кандидата почиње 10.10.2016. године а завршава 14.10.2016. године.

 

Админ: Дејан Крстић

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed