Црквено сликарство и умјетност – опис

Црквена умјетност и сликарство траје 4 године. Успјешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање теолог – црквена умјетност и сликарство. Укупан број бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 бодова. Обавезе студента у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вјежби седмично. Основне академске студије Црквено сликарство и умјетност оспособљавају студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и лијепих умјетности ао учења Цркве и науке о вјери и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed