УПИС У 2022/23. ГОДИНИ

Услови за упис на студијске програме
Упис студената на ПБФ

ТРОШКОВНИК 2022/23

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ УИС

На студијском програму основних академских студија Православна теологија – општи смјер и Богословско пастирски – практични смјер, студенти се уписују на основу конкурса који расписује Универзитет у Источном Сарајеву. Приједлог броја слободних мјеста за упис утврђује Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ у Фочи у складу са друштвеним и црквеним потребама и властитим ресурсима – расположивим просторним и кадровским могућностима.
Упис студената на студијске програме основних академских студија врши се у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Источном Сарајеву, и Правилником о полагању пријемних испита и уписа на студијске програме које реализује Православни богословски факултет. Врста и начин провјере знања, склоности и способности на пријемном испиту у потпуности одговарају природи студијског програма.
Упис на основне студије обављају се сваке године крајем јуна и првих дана јула у основном конкурсном року, а по потреби и почетком септембра у додатном року (пријављивање, писмени пријемни испит и сам упис). 

На мастер академске студије – теологије могу се уписати кандидати са завршеним основним студијама теологије у четворогодишњем трајању обима 240 ECTS у оквиру одобрене уписне квоте. Трају једну годину –  два студијска семестра. Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајима за сваки предмет исказана је у Студијском програму. Бодовна вриједност сваког предмета такође се исказује у Студијском програму, а укупно износи 60 ЕCTS бодова. Завршни рад вреднује се са 20 ЕCTS бодова. Након завршених студија стиче се стручни назив: мастер теологије – 300 ECTS.

*********Право учешћа на конкурс имају кандидати који су завршили средњу школу у четверогодишњем трајању или завршен факултет. Држављани страни који су средњу школу завршили у иностранству, а немају нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном року, могу да конкуришу у другом конкурсном року за упис у прву годину основних студија, по претходно обављеној нострификацији њихових школских свједочанстава стечених у иностранству. **********

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају:
– благослов надлежног епископа,
– диплому и свједочанства о завршеној средњој школи, диплому основних студија ако се кандитат уписује на мастер студије,
– љекарско увјерење са мишљењем психолога,
– извод из матичне књиге рођених,
– увјерење о држављанству,
– крштеницу,
– двије фотографије,
– доказ о уплати за полагање пријемног испита. (ж.р.: 555-01020004157-84) примјер уплатнице
По основу успјеха у средњој школи кандидат може стећи највише 50 бодова. Успјех на пријемном испиту оцјењује се од 0 до 50. бодова. Избор по утврђеним мјерилима врши се са јединствене ранг листе свих пријављених кандидата.

Буџет на мастер студијама утврђује се на основу успјеха основних студија и бодовне вриједности положеног пријемног испита. За детаљне информације обратити се:

/ sekretar@bogoslovski.ues.rs.ba/

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом за упис на Факултет, а има најмање 51 бод. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на једионственој ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је одређен конкурсом за упис на факултет, а има најмање 30 бодова.

***Литература која је потребна за полагање пријемног испита:

КАТИХИЗИС – проф. др Здравко Пено,
ПРАВОСЛАВНА ВЕРА– Томас Хопко,
СРПСКА ЦРКВА У ИСТОРИЈИ – протојереј-ставрофор др Радомир Поповић

ТЕСТ1        ТЕСТ2      ТЕСТ3    ТЕСТ4     ТЕСТ5    ТЕСТ6     ТЕСТ7  ТЕСТ8

Обавезна литература за пријемни на другом циклусу:

БИЗАНТИЈСКО БОГОСЛОВЉЕ – Јован Мајендорф

ДОГМАТСКЕ ТЕМЕ- Митрополит пергамски Јован Зизјулас

ПАСТИРСКО СЛУЖЕЊЕ- Протојереј др. Љубивоје Стојановић

*Школарина
Студенти који се финансирају из буџета не плаћају школарину. За њих то чини Република Српска. Висина накнаде за школовање (школарина) за студенте који плаћају утврђује се одлуком Министарства просвјете и културе РС на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању.

НАКНАДА ЗА ПЛАЋАЊЕ

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed