Студентски савез

У склопу факултета дјелује Савез студената ПБФ-а који има разна поља дјелатности, укључујући издаваштво, спорт, умјетност, итд. Савез студената издаје теолошки часопис „Нови источник“ који излази једном годишње и представља својеврстан показатељ студентског живота на факултету.

Предсједник: Дејан Крстић
Потпредсједник: Никола Поповић
Предсједник управног одбора: Миљан Алексић
Предсједник прве године: Александар Станкић
Предсједник друге године: Милица Станојевић
Предсједник треће године: Миљан Алексић
Предсједник четврте године: Никола Поповић
Представник студената у Унији и Парламенту студената Универзитета у Источном Сарајеву: Дејан Крстић

Представник студената у Наставно- научном вијећу факултета: Марко Радмило и Душан Мијатовић