Богословско пастирски – практични смјер (четири године)

Практични смјер траје 4 године (8 семестара), садржи 64 једносеместрална испита који дипломцу овог смјера доносе 240 ЕЦПБ (240 ECTS) бодова и звање дипломираног теолога, као и могућност уписа на једногодишњи (двосеместрални) мастер програм постдипломских студија. Овај смјер је намијењен свима који желе да стекну најприје практична знања и вјештине довољне за свештеничку или неку другу одговарајућу црквену службу.