Православна теологија: Општи смјер – опис

Општи смјер траје 4 године (8 семестара), садржи 60 једносеместралних испита који дипломцу овог смјера доносе 240 ЕЦПБ (240 ECTS) бодова и звање дипломираног теолога, као и могућност уписа на једногодишњи (двосеместрални) мастер програм дипломских студија. Овај смјер је намјењен на првом мјесту онима који желе да стекну свеобухватно познавање свих теолошких и хуманистичких дициплина, те имају намјеру да наставе са сталним усавршавањем и напредовањем у богословљу.