Научни скуп„ЧОВЈЕК, ДРУШТВО, ЦРКВА У 21 ВИЈЕКУ“, 2024

Пројекат: „ΖΩΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ – ΖΩΟΝ ΘΕΟΜΕΝΟΝ“

Човјек, друштво, Црква у XXI вијеку

Теоријски оквир пројекта

У току XX вијека, али и протеклих вијекова, човјек је покушавао да дефинише самог себе. Питање шта је човјек увијек је била тема умних философа, теолога, умјетника, љекара свих времена и све дефиниције које су они дали нису биле довољне да одговоре на ово комплексно питање. Данас имамо бројна могућа рјешења овог питања, а у том плуралитету одговора ниједан егзактан одговор, који би задовољио све истраживаче. Због тога је и данас питање шта је човјек, али и ко је човјек актуелно.

Основни истраживачки оквир овог питања представља широко, али значајно и средишње поље на коме се укрштају питање о смислу човјековог бића данас у његовој друштвености и његовој метафизичкој, богочежњивој упућености ка Царству Божијем.

Конкретнија поља истраживања овог научног скупа су: Политичко данас – човјек након глобализације и теологија?

Како и зашто се током XX вијека редефинисао појам политичког? Шта јесте друштво, а шта политика? Може ли Црква да се „не бави политиком“, а да буде друштвено релевантна?

Антропологија између културе и вјечности

Шта данас подразумијевамо када кажемо човјек? Да ли је човјек „застарио“? Шта јесте антропологија у културном, биолошком и политичком смислу и на који начин данас теологија описује или замишља човјека?

Теологија и њен говор: како говорити у доба постхуманизма?

Често се говори да је задатак теологије да свједочи вјечите истине. Али како свједочити вјечите истине у свијету у коме се концепт истине више не назире као саморазумљив? Да ли је питање свједочења могуће свести само на прилагођавање форме саопштавања поруке Јеванђеља или се мијења и њен друштвени контекст? Шта када се, под идеолошким теретима, мијења и садржај?

Теологија и обриси садашњице

Неоколонијализам, зелене политике, флуидност идентитета – све су ово и политичке теме, али и теме на које теолози дају своје увиде. Да ли сукоб у Светој Земљи и Украјини представљају легитимне теме теолошког говора или је теологија увијек измакнута у вјечност?

Сви наведени проблемски оквири погађају наш црквени живот.

Значај пројекта

Имајући у виду горе наведено, јасно је да се од имплементације овог пројекта може очекивати не толико да задовољи теолошку публику, колико да понуди одговоре на наведена питања од суштинског значаја за савремену српску теологију. С обзиром на свевремену проблематику овог питања, веома је важно истаћи човјека као биће које ствара историју, али и као биће које је предодређено за вјечност. У времену скоро потпуне аутономизације човјека од Цркве, као одговор на питање шта је човјек, потребна је теолошка перспектива у једном отвореном, али и практичном контексту.

Пројекат подразумијева четири важније фазе:

-Припрему симпосиона „ΖΩΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ – ΖΩΟΝ ΘΕΟΜΕΝΟΝ“, који би се реализовао у Фочи од 25. до 27. јуна 2024. године. У тренутку апликовања урађена је фаза позивања учесника из Русије (Светотихоновски православни институт), Румуније (Богословски факултети Темишвар и Сибињ), Србије (више институција и појединаца) и Црне Горе (више институција и појединаца).

-Реализација научног симпосиона,

-Припрема зборника са научног скупа и

-Презентација зборника и научних радова у свим земљама и институцијама које узму учешће на скупу.

Пројекат има за циљ преиспитивање саморазумљивих и идеолошки уобличених представа о човјеку, које су веома важне за теолошку јавност, како у академским круговима тако и у самој Цркви. У времену када је заступљена дехуманизација човјека, његова одвојеност и отуђеност од Бога, људи и на крају самог себе, потребно је дати широк увид у ову проблематику, посматрајући човјека кроз историјску призму, кроз визуру светоотачке литературе, али и кроз призму савремених дешавања.

На тај начин, без претјеривања може се очекивати да би српска теолошка сцена имала једну сасвим нову и до сада непонуђену шансу да промисли своја интересовања.

Како је предвиђено учешће у пројекту не само теолога, већ и политиколога, историчара културе, философа, музиколога, књижевника и књижевних теоретичара, можемо очекивати да би вредновање антрополошке парадигме у теологији могло да има повезане посљедице и у другим наукама.

Начин презентације и дисеминације резултата пројекта

Циљ пројекта није само излагање и штампање зборника, већ популаризација нових сазнања до којих се приликом реализације пројекта дође.

Зато је предвиђена серија презентација штампаног зборника, али и низ округлих столова којима би се проширила тематика започета симпосионом.

Како је термин човјек широк и често кориштен појам, неопходна је не само тематизација односа Бог – човјек – заједница – садашњица на једном симпосиону, већ на серији догађаја који би за њиме услиједили. Циљ Православног богословског факултета био би периодично обнављање тематског оквира, ревизија постигнутих резултата и непрекидна презентација и дисеминација резултата истраживања.

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed