БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА – ПРИМЈЕРИ ТЕСТОВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Примјери тестова за полагање пријемног испита на Православном богословском факултету. ПРИМЈЕР – ТЕСТ 1 ПРИМЈЕР – ТЕСТ 2 ПРИМЈЕР – ТЕСТ 3 ПРИМЈЕР – ТЕСТ 4 ПРИМЈЕР- ТЕСТ 5 ПРИМЈЕР – ТЕСТ 6